วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

หลักสูตร Satun Geopark


ทดสอบออนไลน์หลักสูตร...Satun  Geopark


...เรียนรู้หลักสูตร... Satun  Geopark...
                                                      เกี่ยวกับอุทยานธรณีสตูล            

                                                     รู้จักอุทยานธรณีสตูล         

                                                     รู้รอบเรื่องอุทยานธรณีสตูล   

                                                      พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล           

                                                      7 เหตุผลที่ควรไปเที่ยวอุทยานธรณีสตูล

                                                      แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะ       

                                                      แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภั

                                                      แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้           

                                                     แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต

                                                     ยุคของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์